Danh sách

Lục vỉ bổ thận âm

0
Lục vỉ bổ thận âm - SĐK VD-33105-19 - Thuốc khác. Lục vỉ bổ thận âm Viên hoàn cứng - Mỗi viên hoàn cứng chứa Thục địa 64 mg; Hoài sơn 32 mg; Sơn thù 32 mg; Mẫu đơn bì 24 mg; Phục linh 24 mg; Trạch tả 24 mg