Danh sách

Heparin-Belmed

0
Heparin-Belmed - SĐK VN-18524-14 - Thuốc tim mạch. Heparin-Belmed Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da - Heparin natri 5000 IU/ml

Cytarabine-Belmed

0
Cytarabine-Belmed - SĐK VN2-580-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cytarabine-Belmed Dung dịch tiêm - Cytarabin 100mg/5ml

Methotrexate-Belmd

0
Methotrexate-Belmd - SĐK VN-21825-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Methotrexate-Belmd Thuốc tiêm đông khô - Methotrexat 50mg

Fludarabine-Belmed

0
Fludarabine-Belmed - SĐK VN-22130-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fludarabine-Belmed Bột đông khô pha tiêm - Fludarabin phosphat 50mg

Cytarabine – Belmed

0
Cytarabine - Belmed - SĐK VN-22372-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cytarabine - Belmed Thuốc tiêm đông khô - Cytarabin 100mg

Citabin

0
Citabin - SĐK VN2-481-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Citabin Viên nén bao phim - Capecitabine 500mg

Paclitaxel- Belmed

0
Paclitaxel- Belmed - SĐK VN2-480-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Paclitaxel- Belmed Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch - Paclitaxel 30mg/5ml

Calcium Folinate-Belmed

0
Calcium Folinate-Belmed - SĐK VN-21250-18 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Calcium Folinate-Belmed Bột đông khô pha dung dịch tiêm - Calci folinat 100mg

Calcium folinate-Belmed

0
Calcium folinate-Belmed - SĐK VN-22129-19 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Calcium folinate-Belmed Bột đông khô pha dung dịch tiêm - Mỗi lọ chứa Calci folinat 50mg
Thuốc DOFEXO 60MG - SĐK VD-18629-13

DOFEXO 60MG

0
DOFEXO 60MG - SĐK VD-18629-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. DOFEXO 60MG Viên nén - Fexofenadin hydrochlorid 60mg