Danh sách

Proamin Injection

0
Proamin Injection - SĐK VN-7069-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Proamin Injection Dung dịch tiêm truyền - Các Acid Amin

Solbio 10% Injection

0
Solbio 10% Injection - SĐK VN-7071-08 - Thuốc khác. Solbio 10% Injection Dung dịch tiêm truyền - Các Acid amine

Prolase Tablet 5mg

0
Prolase Tablet 5mg - SĐK VN-7070-08 - Thuốc khác. Prolase Tablet 5mg Viên nén bao tan trong ruột - Seratiopeptidase

Hanall Ceftezole Injection 1g

0
Hanall Ceftezole Injection 1g - SĐK VN-7067-08 - Thuốc khác. Hanall Ceftezole Injection 1g Bột pha tiêm - Ceftezole natri

Cerotzine capsule 250mg

0
Cerotzine capsule 250mg - SĐK VN-7065-08 - Thuốc khác. Cerotzine capsule 250mg Viên nang - Cefatrizine propylene glycol

Petrone Injection

0
Petrone Injection - SĐK VN-7068-08 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Petrone Injection Dung dịch tiêm - Tolperisone HCl

Tiromin Tablet 100mg

0
Tiromin Tablet 100mg - SĐK VN-7072-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Tiromin Tablet 100mg Viên nén bao phim - Tiropramide Hydrochloride

HanAll Ranitidine HCl Inj

0
HanAll Ranitidine HCl Inj - SĐK VN-7066-08 - Thuốc đường tiêu hóa. HanAll Ranitidine HCl Inj Dung dịch tiêm - Ranitidine HCl

Pro-Statin 10

0
Pro-Statin 10 - SĐK VN-13029-11 - Thuốc tim mạch. Pro-Statin 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium trihydrate

Pro-Statin 20

0
Pro-Statin 20 - SĐK VN-13030-11 - Thuốc tim mạch. Pro-Statin 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium trihydrate