Danh sách

Xilonibsa 2%

0
Xilonibsa 2% - SĐK VN-16227-13 - Thuốc khác. Xilonibsa 2% Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm dưới da - Lidocain HCl 36mg/1,8ml; Epinephrine tartate 0,0225/1,8ml