Danh sách

Dầu gió Nam Dược

0
Dầu gió Nam Dược - SĐK V11-H12-14 - Thuốc khác. Dầu gió Nam Dược Dầu gió - Mỗi 3ml chứa Camphor 0,75g; Tinh dầu bạc hà 0,41g; Eucalyptol 0,11g; Tinh dầu gừng 0,1g; Tinh dầu đinh hương 0,04g

Cốt linh diệu

0
Cốt linh diệu - SĐK VD-31410-18 - Thuốc khác. Cốt linh diệu Cồn thuốc dùng ngoài - Mỗi 50 ml cồn thuốc chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương Thiên niên kiện 625 mg; Huyết giác 625 mg; Long não 625 mg; Địa liền 312,5 mg; Đại hồi 312,5 mg; Thương truật 312,5 mg; Quế chi 312,5. mg

Posicaine 100

0
Posicaine 100 - SĐK VN-17024-13 - Thuốc khác. Posicaine 100 Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa - Articain hydrochlorid 68mg; Epinephrine bitartrat (tương đương 0,017mg Epinephrine) 0,031mg

Posicaine 200

0
Posicaine 200 - SĐK VN-17025-13 - Thuốc khác. Posicaine 200 Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa - Articain hydrochlorid 68mg; Epinephrine bitartrat (tương đương 0,0085mg Epinephrine) 0,015mg

Dầu gió Nam Dược

0
Dầu gió Nam Dược - SĐK VD-21560-14 - Thuốc khác. Dầu gió Nam Dược Dầu gió - Mỗi 3ml chứa Camphor 0,75g; Tinh dầu bạc hà 0,41g; Eucalyptol 0,11g; Tinh dầu gừng 0,1g; Tinh dầu đinh hương 0,04g

Thông xoang Nam Dược

0
Thông xoang Nam Dược - SĐK VD-33106-19 - Thuốc khác. Thông xoang Nam Dược Dung dịch - Mỗi 15 ml dung dịch chứa Tân di hoa 5 g; Thương nhĩ tử 5 g; Ngũ sắc 5 g

Octocaine 100

0
Octocaine 100 - SĐK VN-17694-14 - Thuốc gây tê - mê. Octocaine 100 Dung dịch tiêm gây tê nha khoa - Lidocain hydroclorid 36mg/1,8ml; Epinephrin (dưới dạng Epinephrin bitartrat) 0,018mg/1,8ml

Isocaine 3%

0
Isocaine 3% - SĐK VN-17023-13 - Thuốc gây tê - mê. Isocaine 3% Dung dịch gây tê nha khoa - Mepivacain hydroclorid 54mg