Danh sách

Ikocif-200

0
Ikocif-200 - SĐK VN-5152-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ikocif-200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Cefrin-100

0
Cefrin-100 - SĐK VN-5153-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrin-100 Viên nén bao phim - Cefixim

Cefrin-200

0
Cefrin-200 - SĐK VN-5154-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrin-200 Viên nén bao phim - Cefixim

Cefrin-400

0
Cefrin-400 - SĐK VN-5155-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrin-400 Viên nén bao phim - Cefixim

Ikogra- 50

0
Ikogra- 50 - SĐK VN-9549-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ikogra- 50 Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Ikolis- 20

0
Ikolis- 20 - SĐK VN-5158-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ikolis- 20 Viên nén bao phim - Tadalafil

Ikologic

0
Ikologic - SĐK VN-6038-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ikologic Viên nén - Gliclazide

Ikogra-100

0
Ikogra-100 - SĐK VN-8055-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ikogra-100 Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Thycar

0
Thycar - SĐK VN-12296-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thycar Viên nén không bao - Carbimazole
Thuốc Azodra 50 - SĐK VN-5160-10

Azodra 50

0
Azodra 50 - SĐK VN-5160-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Azodra 50 Viên bao phim - Sildenafil citrate