Danh sách

Travatan

0
Travatan - SĐK VN-10036-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Travatan Dung dịch nhỏ mắt - Travoprost

Tobrex 0,3%

0
Tobrex 0,3% - SĐK VN-8989-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrex 0,3% Thuốc mỡ tra mắt - Tobramycin
Thuốc Tobradex - SĐK VN-8988-04

Tobradex

0
Tobradex - SĐK VN-8988-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobradex Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin, Dexamethasone

Sulfa Bleu

0
Sulfa Bleu - SĐK VN-9297-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sulfa Bleu Dung dịch thuốc nhỏ mắt - sodium sulfacetamide, Tetramethyl thionin hydroxid

Sophtal

0
Sophtal - SĐK VN-8454-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sophtal Dung dịch nhỏ mắt - Salicylic acid

Quinax

0
Quinax - SĐK VN-9296-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Quinax Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Azapentacene

Posicycline

0
Posicycline - SĐK VN-8539-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Posicycline Thuốc mỡ tra mắt - OxyTetracycline

Mydriacyl 1%

0
Mydriacyl 1% - SĐK VN-8987-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mydriacyl 1% Dung dịch nhỏ mắt - Tropicamide

Maxidex

0
Maxidex - SĐK VN-8728-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Maxidex Hỗn dịch nhỏ mắt - Dexamethasone

Lacrypos

0
Lacrypos - SĐK VN-8453-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lacrypos Dung dịch nhỏ mắt - Chondroitin