Danh sách

Jintra Tablet

0
Jintra Tablet - SĐK VN-19901-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jintra Tablet Viên nén bao phim - Acetaminophen 325 mg; Tramadol hydroclorid 37,5 mg