Danh sách

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VN-17391-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepiride 1mg

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VD-22045-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepirid 1mg

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VD-22046-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepirid 2mg

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VD-22047-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepirid 4mg

Tildiem

0
Tildiem - SĐK VN-17695-14 - Thuốc khác. Tildiem Viên nén - Diltiazem hydrochloride 60mg

Hept-A-Myl 187,8mg

0
Hept-A-Myl 187,8mg - SĐK VN-18269-14 - Thuốc khác. Hept-A-Myl 187,8mg Viên nén - Heptaminol hydroclorid 187,8 mg

Dolirhume

0
Dolirhume - SĐK VD-19725-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dolirhume Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Paracetamol 500mg; Pseudoephedrin HCI 30 mg

Décontractyl

0
Décontractyl - SĐK VD-26017-16 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Décontractyl Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Décontractyl

0
Décontractyl - SĐK VD-27590-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Décontractyl Viên nén bao phim - Mephenesin 250mg

No-Spa forte

0
No-Spa forte - SĐK VN-18876-15 - Thuốc đường tiêu hóa. No-Spa forte Viên nén - Drotaverin hydroclorid 80mg