Danh sách

Fufred 5mg

0
Fufred 5mg - SĐK VD-30719-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fufred 5mg Viên nén - Prednison 5 mg
Thuốc NEMYDEXAN - SĐK VD–8383-09

NEMYDEXAN

0
NEMYDEXAN - SĐK VD–8383-09 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. NEMYDEXAN Dung dịch trong suốt, không màu, không mùi - Neomycin sulfat……27.200 UI Dexamethason natri phosphat…..8mg Tá dược vđ……8ml

Dofelo 20 mg

0
Dofelo 20 mg - SĐK VD-22292-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Dofelo 20 mg Viên bao tan trong ruột - Rabeprazole natri 20 mg

Dodapril 2 mg

0
Dodapril 2 mg - SĐK VD-22291-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Dodapril 2 mg Viên nang cứng (xanh-xám) - Loperamid hydroclorid 2 mg

Dorabep

0
Dorabep - SĐK VD-30717-18 - Thuốc hướng tâm thần. Dorabep Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Dillicef

0
Dillicef - SĐK VD-30715-18 - Thuốc hướng tâm thần. Dillicef Viên nén - Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 100 mg

Foxoledin

0
Foxoledin - SĐK VD-30718-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Foxoledin Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Dozanavir 5 mg

0
Dozanavir 5 mg - SĐK VD-21726-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Dozanavir 5 mg Viên nén bao phim - Desloratadin 5 mg

Zival

0
Zival - SĐK VD-30722-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zival Viên nén - Meloxicam 7,5mg

Doparexib 200

0
Doparexib 200 - SĐK VD-30716-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Doparexib 200 Viên nang cứng - Celecoxib 200 mg