Danh sách

Preme

0
Preme - SĐK VN1-740-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Preme Viên nén bao đường - Cyproterone acetate, Ethinylestradiol

Dior 21

0
Dior 21 - SĐK VN1-612-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dior 21 Viên nén - Levonorgestrel (D-Norgestrel); Ethinylestradiol

Dior 28

0
Dior 28 - SĐK VN1-613-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dior 28 Viên nén - Levonorgestrel (D-Norgestrel); Ethinylestradiol

Anna

0
Anna - SĐK VN1-739-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Anna Viên nén bao đường - Levonorgestrel; Ethinylestradiol