Danh sách

Triclofem

0
Triclofem - SĐK VN3-135-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triclofem Hỗn dịch tiêm - Medroxyprogesteron acetat 150 mg/ml

Methylergometrine Maleate injection 0,2mg – 1mg

0
Methylergometrine Maleate injection 0,2mg - 1mg - SĐK VN-21836-19 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Methylergometrine Maleate injection 0,2mg - 1mg Dung dịch tiêm - Methylergonovine maleat 0,2mg/ml

Piperacillin Panpharma 4g

0
Piperacillin Panpharma 4g - SĐK VN-21257-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Piperacillin Panpharma 4g Bột pha tiêm - Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) 4g

Piperacillin Panpharma 2g

0
Piperacillin Panpharma 2g - SĐK VN-21835-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Piperacillin Panpharma 2g Bột pha dung dịch tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 2g

Piperacillin Panpharma 1g

0
Piperacillin Panpharma 1g - SĐK VN-21834-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Piperacillin Panpharma 1g Bôi pha dung dịch tiêm - Mỗi lọ chứa Piperacilin (dưới dạng Piperacilin sodium) 1g

Ceftazidime Panpharma 500mg

0
Ceftazidime Panpharma 500mg - SĐK VN-22377-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftazidime Panpharma 500mg Bột pha dung dịch tiêm truyền - Ceftazidime (dưới dạng Ceftazidime pentahydrate) 500 mg