Danh sách

Glennixe tablet 2mg

0
Glennixe tablet 2mg - SĐK VN-5255-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glennixe tablet 2mg Viên nén - Glimepiride

Colymix Syrup

0
Colymix Syrup - SĐK VN-5430-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Colymix Syrup Siro - Dicyclomine Hydrochloride, Simethicone

Xynopine tablet 5mg

0
Xynopine tablet 5mg - SĐK VN-5256-10 - Thuốc tim mạch. Xynopine tablet 5mg Viên nén - Amlodipine besylate

Vastinxepa 20mg

0
Vastinxepa 20mg - SĐK VN-5432-08 - Thuốc tim mạch. Vastinxepa 20mg Viên nén - Simvastatin

Vastinxepa 40mg

0
Vastinxepa 40mg - SĐK VN-5433-08 - Thuốc tim mạch. Vastinxepa 40mg Viên nén - Simvastatin

Rinalix-Xepa

0
Rinalix-Xepa - SĐK VN-5431-08 - Thuốc tim mạch. Rinalix-Xepa Viên nén - Indapamide

Xynopine tablet 10mg

0
Xynopine tablet 10mg - SĐK VN-10147-10 - Thuốc tim mạch. Xynopine tablet 10mg Viên nén - Amlodipine besilate

Benaxepa Expectorant

0
Benaxepa Expectorant - SĐK VN-5429-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Benaxepa Expectorant Siro - Diphenhydramine Hydrochloride, Amoni Chlorid, Natri Citrate