Danh sách

Pritaxime injection

0
Pritaxime injection - SĐK VN-14026-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pritaxime injection Bột pha tiêm - Natri Cefotaxime

Pritaxime injection

0
Pritaxime injection - SĐK VN-14026-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pritaxime injection Bột pha tiêm - Natri Cefotaxime

Prizidime injection

0
Prizidime injection - SĐK VN-14027-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Prizidime injection Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Prizidime injection

0
Prizidime injection - SĐK VN-14027-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Prizidime injection Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Priazone

0
Priazone - SĐK VN-15268-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Priazone Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium

Febalin

0
Febalin - SĐK VN-21695-19 - Thuốc hướng tâm thần. Febalin Viên nang cứng - Pregabalin 75mg