Danh sách

Thuốc Haemoctin SDH 250 - SĐK QLSP-858-15

Haemoctin SDH 250

0
Haemoctin SDH 250 - SĐK QLSP-858-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Haemoctin SDH 250 Bộ đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Yếu tố đông máu VIII của người; Lọ thuốc bột chứa 250IU yếu tố đông máu số VIII tương đương 50 IU/ml sau khi pha
Thuốc Haemoctin SDH 500 - SĐK QLSP-859-15

Haemoctin SDH 500

0
Haemoctin SDH 500 - SĐK QLSP-859-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Haemoctin SDH 500 Bộ đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Yếu tố đông máu VIII của người; Lọ thuốc bột chứa 500IU yếu tố đông máu số VIII tương đương 50 IU/ml sau khi pha