Danh sách

Thuốc Kefentech - SĐK VN-10018-10

Kefentech

0
Kefentech - SĐK VN-10018-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kefentech Cao dán - Ketoprofen
Thuốc Pacific Ketoprofen - SĐK VN-19907-16

Pacific Ketoprofen

0
Pacific Ketoprofen - SĐK VN-19907-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pacific Ketoprofen Cao dán - Mỗi miếng dán chứa Ketoprofen 30mg