Danh sách

Lefidim

0
Lefidim - SĐK VN-10060-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lefidim Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidime

PM Cartisak

0
PM Cartisak - SĐK VN-15866-12 - Thuốc khác. PM Cartisak Viên nang cứng - Bột sụn vi cá mập (Shark cartilage powder)

Winnam injection

0
Winnam injection - SĐK VN-9596-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Winnam injection Bột pha tiêm - Imipenem; Cilastatin sodium

Lefidim

0
Lefidim - SĐK VN-10060-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lefidim Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidime

Avepzon

0
Avepzon - SĐK VN-2882-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Avepzon Bột pha tiêm - Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium

Lefidim

0
Lefidim - SĐK VN-10949-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lefidim Bột pha tiêm - Ceftazidime

PL Flocix

0
PL Flocix - SĐK VN-11827-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. PL Flocix Dung dịch tiêm - Levofloxacin hemihydrate

Fixiwin-100

0
Fixiwin-100 - SĐK VN-11826-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fixiwin-100 Viên phân tán - Cefixime

Zoragan

0
Zoragan - SĐK VN-10944-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zoragan Dung dịch truyền - Paracetamol

Pafusion

0
Pafusion - SĐK VN-10943-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pafusion Dung dịch truyền - Paracetamol