Danh sách

Lục vị Vinaplant

0
Lục vị Vinaplant - SĐK VD-31891-19 - Thuốc khác. Lục vị Vinaplant Hoàn mềm - Mỗi viên hoàn mềm 8g chứa Thục địa 1,15g; Hoài Sơn 0,58g; Sơn Thù 0,58g; Mẫu đơn bì 0,43g; Phục linh 0,43g; Trạch tả 0,43g

Bồ công anh

0
Bồ công anh - SĐK VD-31860-19 - Thuốc khác. Bồ công anh Nguyên liệu làm thuốc - Bồ công anh

Cát căn phiến

0
Cát căn phiến - SĐK VD-31861-19 - Thuốc khác. Cát căn phiến Nguyên liệu làm thuốc - Cát căn

Cát cánh phiến

0
Cát cánh phiến - SĐK VD-31862-19 - Thuốc khác. Cát cánh phiến Nguyên liệu làm thuốc - Cát cánh phiến

Mẫu đơn bì chế

0
Mẫu đơn bì chế - SĐK VD-32884-19 - Thuốc khác. Mẫu đơn bì chế Nguyên liệu làm thuốc - Mẫu đơn bì

Qua lâu nhân sao

0
Qua lâu nhân sao - SĐK VD-32885-19 - Thuốc khác. Qua lâu nhân sao Nguyên liệu làm thuốc - Qua lâu tử

Tam thất Vinaplant

0
Tam thất Vinaplant - SĐK VD-32886-19 - Thuốc khác. Tam thất Vinaplant Viên nang cứng - Bột tam thất 500 mg

Toàn yết chế muối

0
Toàn yết chế muối - SĐK VD-32887-19 - Thuốc khác. Toàn yết chế muối Nguyên liệu làm thuốc - Toàn yết

Trắc bách diệp sao cháy

0
Trắc bách diệp sao cháy - SĐK VD-32888-19 - Thuốc khác. Trắc bách diệp sao cháy Nguyên liệu làm thuốc - Trắc bách diệp

Xuyên khung phiến

0
Xuyên khung phiến - SĐK VD-33557-19 - Thuốc khác. Xuyên khung phiến Nguyên liệu làm thuốc - Xuyên khung