Danh sách

Myomethol

0
Myomethol - SĐK VN-17397-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myomethol Viên nén - Methocarbamol 500mg
Thuốc Myomethol - SĐK VN-5411-08

Myomethol

0
Myomethol - SĐK VN-5411-08 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myomethol Viên nén - Methocarbamol

Air-X SF (Tablet)

0
Air-X SF (Tablet) - SĐK VN-6051-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Air-X SF (Tablet) Viên nén - Simethicone

Air-X 120

0
Air-X 120 - SĐK VN-19126-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Air-X 120 Viên nén nhai - Simethicone 120mg

AMK 1000

0
AMK 1000 - SĐK VN-5410-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. AMK 1000 Viên nén 875mg Amoxicillin, 125mg acid clavulanic - Amoxicillin, Clavulanate Potassium

AMK 625

0
AMK 625 - SĐK VN-10135-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. AMK 625 Viên nén bao phim - Amoxicillin 500mg; Potassium clavulanate (tương đương 125mg acid clavulanic)