Danh sách

VN Tobramycin

0
VN Tobramycin - SĐK VD-30175-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. VN Tobramycin Dung dịch thuốc tiêm - Mỗi ống 2ml chứa Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 80mg

KSV Tobramycin

0
KSV Tobramycin - SĐK VD-29555-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. KSV Tobramycin Dung dịch tiêm - Mỗi ống 2ml dung dịch chứa Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 80 mg