Danh sách

Bicyclol Tablets

0
Bicyclol Tablets - SĐK VN-7092-08 - Thuốc khác. Bicyclol Tablets Viên nén - Bicyclol

Lý Huyết Vương Viên nang mềm

0
Lý Huyết Vương Viên nang mềm - SĐK VN-13048-11 - Thuốc khác. Lý Huyết Vương Viên nang mềm Viên nang mềm - Panax notoginseng saponins

Goldcova

0
Goldcova - SĐK VN-12314-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Goldcova Dung dịch tiêm - L-Ornithine- L-Aspartate
Thuốc Solondo 10mg - SĐK VN-15026-12

Solondo 10mg

0
Solondo 10mg - SĐK VN-15026-12 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Solondo 10mg Viên nang mềm - Isotretinoin

Low-Molecular-Weight Heparin Sodium Injection

0
Low-Molecular-Weight Heparin Sodium Injection - SĐK VN-6065-08 - Thuốc tim mạch. Low-Molecular-Weight Heparin Sodium Injection Dung dịch tiêm 4250IU aXa/syringe - Low-Molecular-Weight Heparin Sodium

Phocodex 5mg

0
Phocodex 5mg - SĐK VN-14637-12 - Thuốc tim mạch. Phocodex 5mg Viên nén - Enalapril maleate

Kimalu

0
Kimalu - SĐK VN-14636-12 - Thuốc tim mạch. Kimalu Viên nén bao phim - Clopidogrel

Ceftazidime for Injection

0
Ceftazidime for Injection - SĐK VN-5439-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftazidime for Injection Bột pha tiêm - Ceftazidime

Ceftriaxone Sodium for Injection

0
Ceftriaxone Sodium for Injection - SĐK VN-5440-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftriaxone Sodium for Injection Bột pha tiêm 1g Ceftriaxone - Ceftriaxone natri

Reduced Glutathione Sodium for Injection

0
Reduced Glutathione Sodium for Injection - SĐK VN-7093-08 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Reduced Glutathione Sodium for Injection Bột pha tiêm - Reduced Glutathione Sodium