Danh sách

Flunaz-150

0
Flunaz-150 - SĐK VN-1267-06 - Khoáng chất và Vitamin. Flunaz-150 Viên nang-150mg - Fluconazole

Fexim

0
Fexim - SĐK VN-7838-03 - Khoáng chất và Vitamin. Fexim Viên nang - Cefixime

Coflun

0
Coflun - SĐK VN-7837-03 - Khoáng chất và Vitamin. Coflun Viên nang - Fluconazole

Chemitran

0
Chemitran - SĐK VN-7834-03 - Khoáng chất và Vitamin. Chemitran Viên nang - Itraconazole

Chemcef

0
Chemcef - SĐK VN-10047-05 - Khoáng chất và Vitamin. Chemcef Viên nén - Cefixime

Chemcef 200

0
Chemcef 200 - SĐK VN-10048-05 - Khoáng chất và Vitamin. Chemcef 200 Viên nén - Cefixime

Bee-Diamin

0
Bee-Diamin - SĐK VN-0279-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bee-Diamin Viên nén-80mg - Gliclazide

Onocid

0
Onocid - SĐK VN-10050-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Onocid Viên nang - Omeprazole

Chemlan

0
Chemlan - SĐK VN-0281-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Chemlan Viên nang-30mg - Lansoprazole

Chemlis

0
Chemlis - SĐK VN-0278-06 - Thuốc tim mạch. Chemlis Viên nén-5mg - Lisinopril