Danh sách

Sirô Kiện Tỳ DHĐ

0
Sirô Kiện Tỳ DHĐ - SĐK VD-27358-17 - Thuốc khác. Sirô Kiện Tỳ DHĐ Siro - Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết hỗn hợp dược liệu tương ứng với Nhục đậu khấu 200mg; Mộc hương 80mg; Lục thần khúc 400mg; Mạch nha 200mg; Hồ hoàng liên 400mg; Binh lang 200mg; Sử quân tử 400mg