Danh sách

Folsadron-150

0
Folsadron-150 - SĐK VN-21263-18 - Khoáng chất và Vitamin. Folsadron-150 Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

FLZ 100

0
FLZ 100 - SĐK VN-21001-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. FLZ 100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 100mg

Solbio Inj

0
Solbio Inj - SĐK VN-21264-18 - Thuốc khác. Solbio Inj Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 500ml chứa L-Isoleucine 3.45g; L-Leucine 4.55g; L-Lysine acetate 5.1g (tương đương 3.625g Lysine); L-Methionine 2.65g; L-Phenylalanine 2.8g; L-Threonine 2.0g; L-Valine 3.3g; L-Tryptophan 0.75g; L-Alanine 3.55g; L-Arginine 4.75g; L-Histidine 1.4g
Thuốc Gored tablet - SĐK VN-21409-18

Gored tablet

0
Gored tablet - SĐK VN-21409-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Gored tablet Viên nén bao đường - Eperison hydrochlorid 50mg

Rabeum

0
Rabeum - SĐK VN-21267-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabeum Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Vestar MR Tablet

0
Vestar MR Tablet - SĐK VN-21408-18 - Thuốc tim mạch. Vestar MR Tablet Viên nén giải phóng kéo dài - Trimetazidin HCl 35mg

Simvaterol

0
Simvaterol - SĐK VN-20484-17 - Thuốc tim mạch. Simvaterol Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg

Curobix

0
Curobix - SĐK VN-20740-17 - Thuốc tim mạch. Curobix Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg

Cardival 80

0
Cardival 80 - SĐK VN-20739-17 - Thuốc tim mạch. Cardival 80 Viên nén bao phim - Valsartan 80 mg

Corbis Tablet 5mg

0
Corbis Tablet 5mg - SĐK VN-20269-17 - Thuốc tim mạch. Corbis Tablet 5mg Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarat 5mg