Danh sách

Ephact-4

0
Ephact-4 - SĐK VN-14138-11 - Thuốc khác. Ephact-4 Viên nén không bao - Brompheniramin maleate

Ephact-4

0
Ephact-4 - SĐK VN-14138-11 - Thuốc khác. Ephact-4 Viên nén không bao - Brompheniramin maleate

Grammidin

0
Grammidin - SĐK VN-4993-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Grammidin Viên ngậm - Gramicidin S

Ultimed-10 Injection

0
Ultimed-10 Injection - SĐK VN-14140-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Ultimed-10 Injection Dung dịch tiêm - Metoclopramide hydrochloride monohydrate

Ultimed-10 Injection

0
Ultimed-10 Injection - SĐK VN-14140-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Ultimed-10 Injection Dung dịch tiêm - Metoclopramide hydrochloride monohydrate

Ramilo-5

0
Ramilo-5 - SĐK VN-10959-10 - Thuốc tim mạch. Ramilo-5 Viên nang cứng - Amlodipin besilate

Timizet 40

0
Timizet 40 - SĐK VN-12367-11 - Thuốc tim mạch. Timizet 40 Viên nén bao phim - Telmisartan

Timizet 80

0
Timizet 80 - SĐK VN-12368-11 - Thuốc tim mạch. Timizet 80 Viên nén bao phim - Telmisartan

Clopivir

0
Clopivir - SĐK VD-22710-15 - Thuốc tim mạch. Clopivir Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng clopidogrel bisulfat) 75mg

Fe-Folic

0
Fe-Folic - SĐK VD-3032-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fe-Folic Viên nang - Sắt (II) fumarate, Folic acid