Danh sách

Doxycycline

0
Doxycycline - SĐK VN-8594-04 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycycline Viên nang - Doxycycline

Chloramphenicol sodium

0
Chloramphenicol sodium - SĐK VN-8592-04 - Khoáng chất và Vitamin. Chloramphenicol sodium Thuốc bột pha tiêm - Chloramphenicol

Cefotaxime sodium Injection

0
Cefotaxime sodium Injection - SĐK VN-8593-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime sodium Injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Loperamide HCl Capsules USP 2mg

0
Loperamide HCl Capsules USP 2mg - SĐK VN-9003-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Loperamide HCl Capsules USP 2mg Viên nang - Loperamide

Vedicard 12,5mg

0
Vedicard 12,5mg - SĐK VNB-4584-05 - Thuốc tim mạch. Vedicard 12,5mg Viên nén dài bao phim - Carvedilol

Tinidazole Tablet 500mg

0
Tinidazole Tablet 500mg - SĐK VN-9004-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinidazole Tablet 500mg Viên nén - Tinidazole

Doxycycline

0
Doxycycline - SĐK VN-8594-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Doxycycline Viên nang - Doxycycline

Chloramphenicol sodium

0
Chloramphenicol sodium - SĐK VN-8592-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Chloramphenicol sodium Thuốc bột pha tiêm - Chloramphenicol

Cefotaxime sodium Injection

0
Cefotaxime sodium Injection - SĐK VN-8593-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefotaxime sodium Injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Piroxicam 20mg

0
Piroxicam 20mg - SĐK VN-8731-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Piroxicam 20mg Viên nang - Piroxicam