Danh sách

Fungata

0
Fungata - SĐK VN-5110-10 - Khoáng chất và Vitamin. Fungata Viên nang cứng - Fluconazole

Zade 40

0
Zade 40 - SĐK VN-9600-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 40 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zade 80

0
Zade 80 - SĐK VN-9601-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 80 Viên nén bao phim - Gliclazide

Limper 1

0
Limper 1 - SĐK VN-9597-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limper 1 Viên nén bao phim - Glimepiride

Limper 2

0
Limper 2 - SĐK VN-9598-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limper 2 Viên nén bao phim - Glimepiride

Piozer plus 15/500 tablets

0
Piozer plus 15/500 tablets - SĐK VN-10953-10 - Thuốc khác. Piozer plus 15/500 tablets Viên nén - Pioglitazone, Metformin HCl

Mirtaz 30

0
Mirtaz 30 - SĐK VN-10026-10 - Thuốc khác. Mirtaz 30 Viên nén bao phim - Mirtaz 30

Metmin-500

0
Metmin-500 - SĐK VN-10954-10 - Thuốc khác. Metmin-500 Viên nén không bao - Metformin Hydrochloride

Biocid-MH

0
Biocid-MH - SĐK VN-10021-10 - Thuốc khác. Biocid-MH Hỗn dịch - Gel Nhôm hydroxyd, bột nhão Magnesi hydroxide

Prozink

0
Prozink - SĐK VN-15874-12 - Thuốc khác. Prozink Siro - Ferric amonium citrat, acid folic, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine HCl, L-Lysine monoHydrochloride, calcium lactate, cyanocobalamin, D-panthenol...