Danh sách

Norfdexca

0
Norfdexca - SĐK VN-16725-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Norfdexca Hỗn dịch nhỏ mắt/nhỏ tai - Dexamethasone 5mg/5ml; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulphate) 17,5mg/5ml; Polymycin B sulfate 30.000 IU/5ml