Danh sách

P-Myclox

0
P-Myclox - SĐK VN-13072-11 - Thuốc khác. P-Myclox Bột pha tiêm - Cefotaxim Natri

Imtinix

0
Imtinix - SĐK VN-13071-11 - Thuốc khác. Imtinix Bột pha tiêm - Ceftriaxon Natri USP

Pilodon

0
Pilodon - SĐK VN-21833-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pilodon Viên nang cứng - Celecoxib 100 mg