Danh sách

Levofloxacin – US

0
Levofloxacin - US - SĐK VD-30896-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin - US Viên nén bao phim (màu vàng) - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Levofloxacin 500-US

0
Levofloxacin 500-US - SĐK VD-30897-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin 500-US Viên nén bao phim (màu vàng cam) - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VD-19237-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Viên nén bao phim - Ciprofloxacin 750 mg

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VD-19237-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Viên nén bao phim - Ciprofloxacin 750 mg

Usapred

0
Usapred - SĐK VD-30901-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usapred Viên nén - Prednison 5 mg

Glimepirid 2-US

0
Glimepirid 2-US - SĐK VD-30893-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 2-US Viên nén - Glimepirid 2 mg

Glimepirid 4-US

0
Glimepirid 4-US - SĐK VD-30894-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 4-US Viên nén - Glimepirid 4mg

Notenxic

0
Notenxic - SĐK VD-28639-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Notenxic viên nén - Triamcinolon acetonid 4 mg

Predlonis

0
Predlonis - SĐK VD-26631-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Predlonis Viên nén - Prednison 5mg

Lomazole

0
Lomazole - SĐK VD-24661-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lomazole Viên nén - Carbimazol 5 mg