Danh sách

Thuốc Hepaschis - SĐK VD-33980-19

Hepaschis

0
Hepaschis - SĐK VD-33980-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hepaschis Viên nén bao phim - Cao khô ngũ vị tử (tương ứng 3g ngũ vị tử) 300 mg
Thuốc Lục vị nang Vạn Xuân - SĐK VD-27652-17

Lục vị nang Vạn Xuân

0
Lục vị nang Vạn Xuân - SĐK VD-27652-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Lục vị nang Vạn Xuân Viên nang cứng - Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với Thục địa 240mg; Hoài sơn 120mg; Sơn thù 120mg; Mẫu đơn bì 90mg; Phục linh 90mg; Trạch tả 90mg) 120mg
Thuốc Diệp hạ châu Vạn xuân - SĐK VD-29579-18

Diệp hạ châu Vạn xuân

0
Diệp hạ châu Vạn xuân - SĐK VD-29579-18 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Diệp hạ châu Vạn xuân Thuốc cốm - Diệp hạ châu; Tam thất ; Kim ngân hoa; Cam thảo; Thảo quyết minh ; Cúc hoa
Thuốc Vạn xuân hộ não tâm - SĐK VD-32487-19

Vạn xuân hộ não tâm

0
Vạn xuân hộ não tâm - SĐK VD-32487-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Vạn xuân hộ não tâm Viên nén bao phim - Cao khô hỗn hợp dược liệu 190mg (tương ứng với Hoàng kỳ 760mg; Đào nhân 70mg; Hồng hoa 70mg; Địa long 160mg; Nhân sâm 80mg; Xuyên khung 60mg; Đương quy 140mg; Xích thược 140mg; Bạch thược 140mg)