Danh sách

Thuốc Polhumin Mix-3 - SĐK 7533/QLD-KD

Polhumin Mix-3

0
Polhumin Mix-3 - SĐK 7533/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Polhumin Mix-3 Thuốc tiêm - Human Insulin 100UI/ml
Thuốc Polhumin Mix-2 - SĐK 7532/QLD-KD

Polhumin Mix-2

0
Polhumin Mix-2 - SĐK 7532/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Polhumin Mix-2 Thuốc tiêm - Human Insulin
Thuốc Diarrest - SĐK VD-20323-13

Diarrest

0
Diarrest - SĐK VD-20323-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Diarrest Viên nén - Attapulgite

Avigly

0
Avigly - SĐK VN-19456-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Avigly dung dịch tiêm - 1 ống 20ml chứa Glycyrrhizin (monoammoni glycyrrhizinat) 40,0mg; L-cystein hydrochlorid 20,0mg; Glycin 400,0mg