Danh sách

Cifzy

0
Cifzy - SĐK VN-0287-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cifzy Viên nén-500mg - Ciprofloxacin

Zimexef-200

0
Zimexef-200 - SĐK VN-8135-09 - Thuốc khác. Zimexef-200 Viên nang - 200mg

Pantopep-Dol

0
Pantopep-Dol - SĐK VN-12241-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantopep-Dol Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole sodium sesquihydrate

Cloplat

0
Cloplat - SĐK VN-5279-10 - Thuốc tim mạch. Cloplat Viên nén bao phim - Clopidogrel bisulfate

Humared

0
Humared - SĐK VD-4995-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Humared Viên nang mềm - Sắt (II) fumarate, Folic acid

Cifzy

0
Cifzy - SĐK VN-0287-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cifzy Viên nén-500mg - Ciprofloxacin

Lamijas

0
Lamijas - SĐK VN-7094-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lamijas Viên nén bao phim - Lamivudin

Taxirid

0
Taxirid - SĐK VN-7911-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Taxirid Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Rucefdol 750

0
Rucefdol 750 - SĐK VN-7910-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rucefdol 750 Bột pha tiêm - Cefuroxime Sodium

Leadercef

0
Leadercef - SĐK VN-8134-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Leadercef Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium