Danh sách

Linid

0
Linid - SĐK VN-10075-05 - Khoáng chất và Vitamin. Linid Viên nén bao phim - Linezolid

Levoday 250

0
Levoday 250 - SĐK VN-10073-05 - Khoáng chất và Vitamin. Levoday 250 Viên nén bao phim - Levofloxacine

Levoday 500

0
Levoday 500 - SĐK VN-10074-05 - Khoáng chất và Vitamin. Levoday 500 Viên nén bao phim - Levofloxacine

Ciprofloxacin 500mg

0
Ciprofloxacin 500mg - SĐK VN-10069-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 500mg Viên nén - Ciprofloxacin

Zyglit 30

0
Zyglit 30 - SĐK VN-10083-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 30 Viên nén - Pioglitazone

Zyglit 15

0
Zyglit 15 - SĐK VN-10082-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 15 Viên nén - Pioglitazone

Menodac 75

0
Menodac 75 - SĐK VN-10076-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Menodac 75 Bột pha dung dịch tiêm - Menotropin là gì' href='../thuoc-goc-839/menotropin.aspx'>Menotropin FSH, Menotropin LH

Fostine 75

0
Fostine 75 - SĐK VN-10071-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fostine 75 Bột đông khô pha tiêm truyền - Urofollitropin

R Loc 150

0
R Loc 150 - SĐK VN-10080-05 - Thuốc đường tiêu hóa. R Loc 150 Viên nén - Ranitidine

Omezydus

0
Omezydus - SĐK VN-10078-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Omezydus Viên nang - Omeprazole