Danh sách

Lufixime

0
Lufixime - SĐK VN-1279-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lufixime Bột pha hỗn dịch uống-100mg/5ml - Cefixime

Lufixime 400

0
Lufixime 400 - SĐK VN-1280-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lufixime 400 Viên nén bao phim-400mg - Cefixime

L-cin 500

0
L-cin 500 - SĐK VN-2255-06 - Khoáng chất và Vitamin. L-cin 500 Viên nén bao phim-500mg - Levofloxacine

L-cin 250

0
L-cin 250 - SĐK VN-2254-06 - Khoáng chất và Vitamin. L-cin 250 Viên nén bao phim-250mg - Levofloxacine

Cefonen

0
Cefonen - SĐK VN-0858-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefonen Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK VNA-4886-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén dài hai lớp - Dexamethasone

Solomet

0
Solomet - SĐK VN-10967-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Solomet Bột pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Glimeco 4

0
Glimeco 4 - SĐK VN-20154-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimeco 4 Viên nén - Glimepiride 4mg

Rabiswift 20

0
Rabiswift 20 - SĐK VN-21411-18 - Thuốc khác. Rabiswift 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol (dưới dạng Rabeprazol natri) 20mg

Tenifo tablets

0
Tenifo tablets - SĐK VN1-058-08 - Thuốc khác. Tenifo tablets Viờn nộn bao phim - 300mg