Danh sách

Ticpidtab

0
Ticpidtab - SĐK VN-9623-10 - Thuốc khác. Ticpidtab Viên bao đường - Ticlopidine hydrochloride

Conazym

0
Conazym - SĐK VN-7117-08 - Thuốc khác. Conazym Viên nén bao phim - Lysozym clorid

Daehwa Albendazole

0
Daehwa Albendazole - SĐK VN-8648-09 - Thuốc khác. Daehwa Albendazole Viên nén bao phim -

Daehwakebanon

0
Daehwakebanon - SĐK VN-13104-11 - Thuốc khác. Daehwakebanon Cao dán - Ketoprofen

Daehwabidica

0
Daehwabidica - SĐK VN-8144-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Daehwabidica Viên nén - Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate

Meritintab

0
Meritintab - SĐK VN-21847-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Meritintab Viên nén - Trimebutine maleate 100 mg

Comozol

0
Comozol - SĐK VN-5789-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Comozol Kem - Ketoconazole
Thuốc Blooming 500mg - SĐK VN-5428-01

Blooming 500mg

0
Blooming 500mg - SĐK VN-5428-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Blooming 500mg Viên nang mềm - L-Cystine

Blooming

0
Blooming - SĐK VN-4388-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Blooming Viên nang mềm - L-Cystine

Blooming

0
Blooming - SĐK VN-6610-08 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Blooming Viên nang mềm - L-cystine