Danh sách

Ketoconazole

0
Ketoconazole - SĐK VN-5429-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ketoconazole Viên nén - Ketoconazole

Daewonlefloxin

0
Daewonlefloxin - SĐK VN-10100-05 - Khoáng chất và Vitamin. Daewonlefloxin Viên nén bao phim - Levofloxacine

Mericle

0
Mericle - SĐK VN-1291-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mericle Viên nén-2mg - Glimepiride

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK VNA-0076-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén - Dexamethasone

Mericle Tab

0
Mericle Tab - SĐK VN-12406-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mericle Tab Viên nén - Glimepiride

Daewon Dexamethasone Inj

0
Daewon Dexamethasone Inj - SĐK VN-13105-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Daewon Dexamethasone Inj Dung dịch tiêm - Dexamethasone sodium phosphate

Daehwatrazol

0
Daehwatrazol - SĐK VN-10099-05 - Thuốc phụ khoa. Daehwatrazol Viên đặt âm đạo - Clotrimazole

Philceofin

0
Philceofin - SĐK VN-9162-09 - Thuốc khác. Philceofin Bột pha tiêm -

Wonpentin Inj

0
Wonpentin Inj - SĐK VN-10199-10 - Thuốc khác. Wonpentin Inj Bột pha tiêm - Cephradine dihydrate

Philkazyme Tab.

0
Philkazyme Tab. - SĐK VN-10992-10 - Thuốc khác. Philkazyme Tab. Viên nén - Lysozym chloride