Danh sách

Wonlicla

0
Wonlicla - SĐK VN-12407-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wonlicla Viên nén - Gliclazide
Thuốc Deimec - SĐK VN-20489-17

Deimec

0
Deimec - SĐK VN-20489-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Deimec Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20ml chứa Dioctahedral smectite 3,0g

Plafirin

0
Plafirin - SĐK VN-14147-11 - Thuốc tim mạch. Plafirin Viên nén bao phim - Clopidogrel bisulfate

Plafirin

0
Plafirin - SĐK VN-14147-11 - Thuốc tim mạch. Plafirin Viên nén bao phim - Clopidogrel bisulfate

Daewondexmin

0
Daewondexmin - SĐK VN-15407-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Daewondexmin Viên nén - Betamethason; Dexchlorpheniramine

Philbimizym Tab

0
Philbimizym Tab - SĐK VN-9542-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philbimizym Tab Viên nén - Lysozyme

Phildamizen Tab

0
Phildamizen Tab - SĐK VN-1797-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phildamizen Tab Viên nén-10mg - Serratiopeptidase

Philkazyme Tab

0
Philkazyme Tab - SĐK VN-9540-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philkazyme Tab Viên nén - Lysozyme Chloride

Philunimeton

0
Philunimeton - SĐK VN-0310-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philunimeton Viên nén bao phim-500mg - Nabumetone

Jointamins

0
Jointamins - SĐK VN-10101-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jointamins Viên nang - Glucosamine