Danh sách

Clivent

0
Clivent - SĐK VN-5493-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Clivent Thuốc nhỏ mắt - Natri cromoglicat

Levodipine Tab

0
Levodipine Tab - SĐK VN-17412-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Levodipine Tab Viên nén bao phim - Levocetirizine HCl 5mg

Sotstop

0
Sotstop - SĐK VN-2295-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sotstop Hỗn dịch uống-2g/100ml - Ibuprofen

Philrheumaris

0
Philrheumaris - SĐK VN-1297-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philrheumaris Viên nang-500mg - Glucosamine sulfate

Fenlaxo tab

0
Fenlaxo tab - SĐK VN-1799-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fenlaxo tab Viên nén-60mg Loxoprofen - Loxoprofen sodium

Vonland

0
Vonland - SĐK VN-2946-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vonland Viên nén-70mg - Natri Alendronate

Etodoc

0
Etodoc - SĐK VN-3605-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etodoc Viên nang cứng-200mg - Etodolac

Ajubiramin Cap

0
Ajubiramin Cap - SĐK VN-2945-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ajubiramin Cap Viên nang-250mg Glucosamin sulfate - Glucosamine sulfate

Philbumeton tab

0
Philbumeton tab - SĐK VN-5494-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philbumeton tab Viên nén bao phim - Nabumetone

Segratone Tablet

0
Segratone Tablet - SĐK VN-10210-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Segratone Tablet Viên nén bao phim - Nabumetone