Danh sách

Daewoong VQ Soft capsule 100mg

0
Daewoong VQ Soft capsule 100mg - SĐK VN-5300-10 - Thuốc khác. Daewoong VQ Soft capsule 100mg Viên nang mềm - Coenzym Q10

Ronlla 2g

0
Ronlla 2g - SĐK VN-12416-11 - Thuốc khác. Ronlla 2g Bột pha tiêm - Ceftriaxon Natri

Gomsetron 1mg/1ml

0
Gomsetron 1mg/1ml - SĐK VN-10214-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Gomsetron 1mg/1ml Dung dịch thuốc tiêm - Granisetron HCl

Gomsetron 3mg/3ml

0
Gomsetron 3mg/3ml - SĐK VN-10215-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Gomsetron 3mg/3ml Dung dich thuốc tiêm - Granisetron hydrochloride

Gombic 75mg

0
Gombic 75mg - SĐK VN-11002-10 - Thuốc tim mạch. Gombic 75mg Viên nén bao phim - Clopidogrel besylate

Erihos 2,000IU

0
Erihos 2,000IU - SĐK VN-15885-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Erihos 2,000IU Dung dịch tiêm - Erythropoietin tái tổ hợp

Erihos 4,000IU

0
Erihos 4,000IU - SĐK VN-15886-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Erihos 4,000IU Dung dịch tiêm - Erythropoietin người tái tổ hợp

Erihos 10.000IU

0
Erihos 10.000IU - SĐK VN-16245-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Erihos 10.000IU Dung dịch tiêm - Erythropoietin người tỏi tổ hợp 10.000IU

Gomzat 10mg

0
Gomzat 10mg - SĐK VN-13693-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Gomzat 10mg Viên nén bao phim giải phóng kéo dài - Alfuzosin HCl

Teikilin 200mg

0
Teikilin 200mg - SĐK VN-14153-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Teikilin 200mg Thuốc bột đông khô pha tiêm - Teicoplanin