Danh sách

Cravit IV

0
Cravit IV - SĐK VN-8601-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cravit IV Dung dịch truyền - Levofloxacine

Cravit I.V.

0
Cravit I.V. - SĐK VN-9170-09 - Thuốc khác. Cravit I.V. Dung dịch tiêm truyền -

Cravit Tab 500

0
Cravit Tab 500 - SĐK VN-9169-09 - Thuốc khác. Cravit Tab 500 Viên nén -

Transamin

0
Transamin - SĐK VN-0316-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Viên nang-250mg - Acid tranexamic

Transamin

0
Transamin - SĐK VN-10108-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Transamin Injection

0
Transamin Injection - SĐK VN-9305-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Injection Dung dịch tiêm - Tranexamic acid
Thuốc Transamin Tablets 500mg - SĐK VN-9306-05

Transamin Tablets 500mg

0
Transamin Tablets 500mg - SĐK VN-9306-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Tablets 500mg Viên nén - Tranexamic acid

Transamin

0
Transamin - SĐK VN-6616-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Viên nang - Tranexamic acid

Transamin Injection

0
Transamin Injection - SĐK VN-11004-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Injection Dung dịch tiêm - Acid Tranexamic

Cravit IV

0
Cravit IV - SĐK VN-8601-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cravit IV Dung dịch truyền - Levofloxacine