Danh sách

Thuốc Hexatra plus - SĐK VD-2930-07

Hexatra plus

0
Hexatra plus - SĐK VD-2930-07 - Thuốc sát khuẩn. Hexatra plus Dung dịch dùng ngoài - Cetrimid, chlorhexidin

Efient Film- coated tablet

0
Efient Film- coated tablet - SĐK VN2-524-16 - Thuốc tim mạch. Efient Film- coated tablet Viên nén bao phim - Prasugrel (dưới dạng prasugrel hydroclorid) 10mg

Jasugrel

0
Jasugrel - SĐK VN3-78-18 - Thuốc tim mạch. Jasugrel Viên nén bao phim - Prasugrel (dưới dạng prasugrel hydroclorid) 5mg

Transamin Injection

0
Transamin Injection - SĐK VN-21605-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Injection Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/ 5ml

Transamin

0
Transamin - SĐK VN-6110-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Viên nén - Tranexamic acid
Thuốc Transamin Capsules 250mg - SĐK VN-17933-14

Transamin Capsules 250mg

0
Transamin Capsules 250mg - SĐK VN-17933-14 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Capsules 250mg Viên nang cứng - Tranexamic acid 250mg
Thuốc Transamin Tablets - SĐK VN-17416-13

Transamin Tablets

0
Transamin Tablets - SĐK VN-17416-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Tablets Viên nén - Tranexamic acid 500mg

Berberin 50mg

0
Berberin 50mg - SĐK VD-5238-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Berberin 50mg Viên nén bao phim - Berberin clorid

Cravit tab 250

0
Cravit tab 250 - SĐK VN-17415-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cravit tab 250 viên nén - Levofloxacin 250mg

Cravit I.V

0
Cravit I.V - SĐK VN-19935-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cravit I.V Dung dịch tiêm truyền - Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) 750mg/150ml