Danh sách

Hepavea Inj

0
Hepavea Inj - SĐK VN-4395-07 - Thực phẩm chức năng. Hepavea Inj Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Hỗn hợp các acid amin

Levocil Tablets 250mg

0
Levocil Tablets 250mg - SĐK VN-9637-10 - Khoáng chất và Vitamin. Levocil Tablets 250mg Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate

Levocil Tablets 500mg

0
Levocil Tablets 500mg - SĐK VN-9638-10 - Khoáng chất và Vitamin. Levocil Tablets 500mg Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate

Davore-500 Tablets

0
Davore-500 Tablets - SĐK VN-5317-10 - Khoáng chất và Vitamin. Davore-500 Tablets Viên nén bao phim - Levofloxacin

Daxame Tablets

0
Daxame Tablets - SĐK VN-9635-10 - Khoáng chất và Vitamin. Daxame Tablets Viên nén - Cefixim

CFD-500

0
CFD-500 - SĐK VN-5316-10 - Khoáng chất và Vitamin. CFD-500 Viên nang - Cefadroxil

Leucostim 300mcg

0
Leucostim 300mcg - SĐK VN-7122-08 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Leucostim 300mcg Dung dịch tiêm - Filgrastim

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VNA-0171-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên bao phim - Prednisone

Ereluv-50

0
Ereluv-50 - SĐK VN-5318-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ereluv-50 Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Amapileo Tab

0
Amapileo Tab - SĐK VN-9642-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amapileo Tab Viên nén - Glimepiride