Danh sách

Metformin Denk 500

0
Metformin Denk 500 - SĐK VN-6640-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Denk 500 Viên nén - Metformin

Metformin Denk 1000

0
Metformin Denk 1000 - SĐK VN-18292-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Denk 1000 Viên nén bao phim - Metformin (dưới dạng Metformin HCl) 1000mg

Glimepiride Denk 3

0
Glimepiride Denk 3 - SĐK VN-22140-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride Denk 3 Viên nén - Glimepiride 3mg

Metformin Denk 850

0
Metformin Denk 850 - SĐK VN-8674-09 - Thuốc khác. Metformin Denk 850 Viên nén bao phim -

Ferro- Denk 50

0
Ferro- Denk 50 - SĐK VN-8158-09 - Thuốc khác. Ferro- Denk 50 Viên nén bao phim - Sắt (II) Fumarat

Denkagin Pain Relief

0
Denkagin Pain Relief - SĐK VN-8673-09 - Thuốc khác. Denkagin Pain Relief Viên nén -
Thuốc Panto-denk 40 - SĐK VN-19144-15

Panto-denk 20

0
Panto-denk 20 - SĐK VN-19143-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Panto-denk 20 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol (dưới dạng pantoprazol natri sesquihydrat) 20mg
Thuốc Panto-denk 40 - SĐK VN-19144-15

Panto-denk 40

0
Panto-denk 40 - SĐK VN-19144-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Panto-denk 40 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg

Nifedi-Denk 10 Retard

0
Nifedi-Denk 10 Retard - SĐK VN-7149-08 - Thuốc tim mạch. Nifedi-Denk 10 Retard Viên nén - Nifedipine

Captopril Denk 25

0
Captopril Denk 25 - SĐK VN-8160-09 - Thuốc tim mạch. Captopril Denk 25 Viên nén - Captopril