Danh sách

Crinone

0
Crinone - SĐK VN-7649-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Crinone Gel dùng đường âm đạo - Progesterone

Menopur

0
Menopur - SĐK VN-6135-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Menopur Bột pha tiêm - 75IU FSH và 75IU LH/lọ - Menotropin

Crinone

0
Crinone - SĐK VN-6643-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Crinone Gel bôi âm đạo - Progesterone

Gynoflor

0
Gynoflor - SĐK VN-10109-05 - Thuốc phụ khoa. Gynoflor Viên nén đặt âm đạo - Lactobacillus acidophilus, Estriol

Laxing

0
Laxing - SĐK VN1-623-12 - Thuốc khác. Laxing Viên nang - Sennae Fructus extract (Senna Fruit), Aloe extract, Foeniculi Semen extract (Fennel Seed), Aleuritidis Endosperm extract (Candlenut Pulp)

Deanxit

0
Deanxit - SĐK VN-8676-09 - Thuốc khác. Deanxit Viên nén - Flupentixol,Melitracen

Strocain

0
Strocain - SĐK - Thuốc đường tiêu hóa. Strocain Viên nén - Oxetacain(Oxethazain) 5mg; polymegel 244mg

Haiblok

0
Haiblok - SĐK VN-5347-10 - Thuốc tim mạch. Haiblok Viên nén bao phim - Bisoprolol hemifumarate

Fluanxol

0
Fluanxol - SĐK VN-7652-03 - Thuốc hướng tâm thần. Fluanxol Viên nén - Flupentixol

Betaserc

0
Betaserc - SĐK VN-7852-03 - Thuốc hướng tâm thần. Betaserc Viên nén - Betahistine