Danh sách

Thuốc Dầu gió Trường Sơn - SĐK VNB-2634-04

Dầu gió Trường Sơn

0
Dầu gió Trường Sơn - SĐK VNB-2634-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Trường Sơn Dung dịch - Eucalyptol, Menthol, Methyl salicylate, Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương, Tinh dầu Lavander

Cosmycin

0
Cosmycin - SĐK VN-5795-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cosmycin Bột pha dung dịch tiêm - Cefoperazone

Claritil

0
Claritil - SĐK VN-7119-02 - Khoáng chất và Vitamin. Claritil Viên nén bao phim - Clarithromycin

Cefotaxime for injection

0
Cefotaxime for injection - SĐK VN-8604-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime for injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Cimetidin tablets 200mg

0
Cimetidin tablets 200mg - SĐK VN-8109-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Cimetidin tablets 200mg Viên nén - Cimetidine

Tizonal

0
Tizonal - SĐK VN-6192-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tizonal Viên nén bao phim - Norfloxacin, Tinidazole

Rucef

0
Rucef - SĐK VN-6847-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rucef Bột pha dung dịch tiêm - Cefuroxime

Rucef

0
Rucef - SĐK VN-7120-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rucef Viên nén bao phim - Cefuroxime

Odizi 500

0
Odizi 500 - SĐK VN-7854-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Odizi 500 Viên nang - Azithromycin

Cosmycin

0
Cosmycin - SĐK VN-5795-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cosmycin Bột pha dung dịch tiêm - Cefoperazone