Danh sách

Seoni

0
Seoni - SĐK VN-20495-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Seoni Viên nén bao phim - Eperison HCl 50mg

Seominex

0
Seominex - SĐK VN-21011-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Seominex Hỗn dịch uống - Oxethazain 20mg; Gel khô nhôm hydroxyd (tương đương 291mg nhôm oxyd) 582mg ; Magnesium hydroxide 196mg

Urliz

0
Urliz - SĐK VN-21274-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Urliz Viên nén bao phim - Nabumetone 500mg

Seobtoam

0
Seobtoam - SĐK VN-21272-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Seobtoam Viên nén bao phim - Nabumetone 500mg

Seocem Capsule

0
Seocem Capsule - SĐK VN-16252-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Seocem Capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Dandias Capsule

0
Dandias Capsule - SĐK VN-17034-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dandias Capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Dacses

0
Dacses - SĐK VN-20753-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dacses Viên nang cứng - Diacerhein 50mg