Danh sách

Enidazol 500

0
Enidazol 500 - SĐK VN-9041-04 - Khoáng chất và Vitamin. Enidazol 500 Viên nén bao phim - Tinidazole

Enidazol 500

0
Enidazol 500 - SĐK VN-11019-10 - Thuốc khác. Enidazol 500 Viên nén bao phim - Tinidazol

Iodolan

0
Iodolan - SĐK VN-0330-06 - Thuốc sát khuẩn. Iodolan Dung dịch dùng ngoài-5% - Povidone Iodine

Iodolan

0
Iodolan - SĐK VN-0875-06 - Thuốc sát khuẩn. Iodolan Thuốc mỡ-5% - Povidone Iodine

Zecipox 500

0
Zecipox 500 - SĐK VN-10123-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zecipox 500 Viên nén - Ciprofloxacin

Enidazol 500

0
Enidazol 500 - SĐK VN-9041-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Enidazol 500 Viên nén bao phim - Tinidazole