Danh sách

Metformin Denk 500

0
Metformin Denk 500 - SĐK VN-6197-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Denk 500 Viên nén bao phim - Metformin
Thuốc Metformin Denk 850 - SĐK VN-8112-04

Metformin Denk 850

0
Metformin Denk 850 - SĐK VN-8112-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Denk 850 Viên nén bao phim - Metformin

Clotri denk 100 vaginal

0
Clotri denk 100 vaginal - SĐK VN-6555-02 - Thuốc phụ khoa. Clotri denk 100 vaginal Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole

Nifedi Denk 10 Retard

0
Nifedi Denk 10 Retard - SĐK VN-6198-02 - Thuốc tim mạch. Nifedi Denk 10 Retard Viên nén tác dụng chậm - Nifedipine

Nifedi Denk 20 Retard

0
Nifedi Denk 20 Retard - SĐK VN-6199-02 - Thuốc tim mạch. Nifedi Denk 20 Retard Viên nén tác dụng chậm - Nifedipine

Captopril denk 25

0
Captopril denk 25 - SĐK VN-7855-03 - Thuốc tim mạch. Captopril denk 25 Viên nén - Captopril

Atenolol denk 50

0
Atenolol denk 50 - SĐK VN-7656-03 - Thuốc tim mạch. Atenolol denk 50 Viên nén bao phim - Atenolol

Acyclovir denk 200

0
Acyclovir denk 200 - SĐK VN-6194-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acyclovir denk 200 Viên nén - Acyclovir

Diclo Denk 100 Rectal

0
Diclo Denk 100 Rectal - SĐK VN-6195-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclo Denk 100 Rectal Viên đặt - Diclofenac

Diclo Denk 100 Retard

0
Diclo Denk 100 Retard - SĐK VN-6196-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclo Denk 100 Retard Viên nén tác dụng chậm - Diclofenac