Danh sách

Bromtab Tablets

0
Bromtab Tablets - SĐK VN-10234-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bromtab Tablets Viên nén bao tan trong ruột - Trypsin; Bromelain

Tramapar Tablets

0
Tramapar Tablets - SĐK VN-12436-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramapar Tablets Viên nén bao phim - Paracetamol, Tramadol HCl

Locoxib

0
Locoxib - SĐK VN-18688-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Locoxib Viên nang cứng - Celecoxib 200mg